Времето
в
Банско

-2 °C

Частична облачност

вятър 4 km/ч

2019-04-22 -3 | 14 °C
2019-04-23 1 | 11 °C
2019-04-24 1 | 19 °C
2019-04-25 5 | 21 °C

Важни телефони в Банско- болница, пожарна, РПУ, пътна помощ

важни и спешни телефони в Банско и Разлог

важни и спешни телефони в Банско и Разлог. В Банско. Важно за Банско. Телефони в Банско. Хотели в Банско. Телефони на хотели в Банско

 

Важни телефони в Банско- болница, пожарна, РПУ, пътна помощ

 

 

Ветеринарни услуги Банско

 

 

ОГИ-ВЕТ-ОГНЯН КОЧУКОВ гр.Банско ул. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 30, тел. 07498 2225

 

Комунални услуги Банско

 

 

Банско БКС – 0749/ 88626

 

 

Комунални услуги Разлог

 

 

 БКС – 0747/ 80596

 

 

Данъчни бюра Банско

 

 

Банско – 0749/88639

 

Данъчни бюра Разлог

 

 

Разлог – 0747/80225

 

 

 

Безплатен телефон за сигнали на граждани. В Разлог

 

 

 0800 11314

 

Гражданска Защита Разлог

 

 

 07478 00-66

 

 

Обреден Дом Разлог

 

 

 07478 03-04

 

Връзки с обществеността Разлог

 

 

Анелия Дункина - Връзки с обществеността: 07478 06-54

 

 

Председател на Общински съвет Разлог

 

 

д-р Радко Тумбев - Председател на Общински съвет: 07478 00-90

 

 

кмет на общ. Разлог

 

 

инж. Любен Татарски - кмет на общ. Разлог: телефон 07478 00-95

 

 

РПУ Банско:

 

 

РПУ Банско: 0749 886-60 

 

кмет на общ. Банско

 

 

Александър Краваров - кмет на общ. Банско: 07498 86-10 

 

РПУ: 166

 

 

 

Пожарна: 160

 

 

 

Пътна помощ: Банско:

 

 

Банско: Пътна помощ: 

 

Банско: 0888 208 177,0896 806 422

 

 

 

Център за спешна медицинска помощ, тел 150 

 

 

 
Избрани сайтове Банско